Winnaar Exterieur | Ontwerpprijs 2019 | Vectorworks
  • Info

Winnaar Vectorworks Ontwerpprijs Exterieur 2019

10 december 2019

“Wie niets te verliezen heeft, kan enkel winnen”, dacht Brent van den Bossche toen hij zijn project indiende voor de Vectorworks Ontwerpprijs. Enkele maanden later heeft hij 1.000 dollar en de internationale promotie van zijn werk op zak. We overhandigden zijn prijs op de Universiteit van Antwerpen, waar Brent momenteel de Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning volgt. Hier stelden we zowel de ontwerper als zijn professor Maarten Van Acker enkele vragen met betrekking tot het winnende project.

KALMTHOUT CENTRAAL: TRAP DE HEIDE IN GANG! 

Deze casestudy in de gemeente Kalmthout resulteerde in een toolbox om de huidige vraagstukken in de Vlaamse ruimtelijke ordening aan te pakken. Met transit-oriented development (TOD) als uitgangspunt en de aanleg van een nieuw park als meerwaarde, sprong dit masterplan er voor onze juryleden meteen uit. Het aanbieden van kwaliteitsvolle groene ruimte met aandacht voor alle generaties zorgt ervoor dat een shift naar meer duurzaam wonen mogelijk wordt. Toekomstgericht en ecologisch! Dit project maakt deel uit van een masterplan dat samen met collega-studenten Elke Rutten, Daan Veenstra, Pieter Bos & Eva De Grood werd gerealiseerd. 

Vectorworks Ontwerpprijs Exterieur 2020

© Brent van den Bossche

“Door projecten zoals deze leer je de werkwijze van een gemeente te begrijpen en hoe je deze moet behouden in latere ontwerpfasen”, aldus Brent. “Wat zijn de noden, wat leeft er? Zo resulteerde een ruw geschetste situatie in een compleet masterplan. Deze aandacht voor het specifieke is onmisbaar voor een stedenbouwkundige. Elke gemeente is immers uniek.” 

Professor Van Acker verduidelijkt dat stedenbouw complexe processen omvat waarbij verschillende partijen betrokken zijn. “Die hebben vaak geen ontwerpgerichte achtergrond, dus dan zijn visualisatie en grafische overtuigingskracht cruciaal. Met zijn grafische kwaliteiten stelde Brent buitenstaanders in staat om zich in te beelden hoe een doods station een levendig en groen hart voor de gemeente zou kunnen worden.Ook de uitgebreide mogelijkheden van Virtual Reality in Vectorworks helpen daarbij: alle betrokkenen kunnen letterlijk een bril opzetten en zo de nieuw ontworpen publieke ruimte zien en ervaren. Zo krijg je een heel ander stedenbouwkundig proces.” 

De universiteit werkt graag samen met gemeenten waarvoor ze een meerwaarde kan betekenen. “Een onderzoek kan dienen als inspiratie voor een grotere studie of project. Dit was ook het geval bij het project van Brent”, zegt prof. Van Acker. “Door de focus op TOD werd nagegaan hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen gaan wonen en werken op plekken die goed bereikbaar zijn. Daardoor kunnen we dan weer de problematiek rond file en luchtvervuiling aanpakken.”

Vectorworks Ontwerpprijs Exterieur 2020

© Brent van den Bossche

STEUNEN OP VECTORWORKS

Voor de technische uitvoering van zijn ontwerp vertrouwde Brent op Vectorworks. “We werkten in verschillende stappen. Vooral bij het maken van snedes, een maquette en een masterplan was Vectorworks de basis.” Brent leerde met Vectorworks werken tijdens zijn Bacheloropleiding Interieurarchitectuur en breidde zijn kennis van het ontwerpprogramma doorheen de jaren uit. Zo werd Vectorworks de ontwerppartner waar hij steeds naar teruggrijpt en waarop hij steunt.  

“Wat Vectorworks ook interessant maakt voor ons, is dat er steeds meer integratie van GIS is, ook in derde dimensie” aldus Van Acker. De kracht van GIS, een geografisch informatiesysteem, ligt in het beheer van ruimtelijke ordening. Met dit systeem kan men alle beschikbare en meest recente geografische data vastleggen, beheren, analyseren, integreren en presenteren. 

Op de vraag of hij nog tips had voor toekomstige deelnemers, antwoordde Brent: “Je zit in zo’n workflow van productie, je vergeet om af en toe terug te koppelen. Door het beantwoorden van de vragen die bij inschrijving gesteld werden, werd ik verplicht stil te staan bij het gehele proces.” Zoals vele studenten, durfde Brent pas na enkele jaren studie zijn project in te dienen. “Maar wie niets te verliezen heeft, kan enkel winnen. Toch?”  

Op 20 december 2019 wordt het project officieel voorgesteld aan de burgemeester en het schepencollege van Kalmthout. Als Brent en zijn team daarbij evenveel enthousiasme tentoonspreiden als tijdens dit gesprek, wordt dat vast een succes. 

© Design Express

© Design Express