23. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW NAWADNIANIA - poziom podstawowy | designexpress
 • Kontakt

23. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW NAWADNIANIA - poziom podstawowy

19 luty 2021
Profesjonalny projekt instalacji systemu nawadniającego

Celem kursu TEORIA PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW NAWADNIANIA jest przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania systemów nawadniania w środowisku 2D i 3D. Szczególny nacisk położony jest na kompleksową przekazanie praktycznych umiejętności projektowania systemów nawadniania w programie i dopasowanie do polskich standardów hydraulicznych i wykonawczych. Kurs składa się z części teoretycznej.

Informacje praktyczne:

 • kurs odbywa się w czasie rzeczywistym, w godzinach 9:00- 12.00

 • kurs prowadzony jest w grupach od 5 do 10 osób

 • minimalna liczba uczestników kursu online to 5 osób

 • warunkiem rejestracji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego

 • warunkiem uczestnictwa w kursie TEORIA PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW NAWADNIANIA

 •  (poziom podstawowy) jest wcześniejszy udział w kursach z projektowania w Vectorworks Landmark I i Vectorworks Landmark II, lub zaliczenie testów wiedzy przewidzianych dla tych etapów szkolenia. 

 • studenci zobowiązani są do potwierdzenia statusu poprzez wysłanie skanu legitymacji lub innego dokumentu świadczącego o przysługującej zniżce na adres mailowy: anna@designexpress.eu

Zakres tematyczny:

 1. AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE, DLACZEGO WARTO?

 2. ŹRÓDŁA WODY, JEGO PARAMETRY I ICH PRZYDATNOŚĆ DO SYSTEMÓW NAWADNIANIA

  • Alternatywne źródła wody

 3. KOMPONENTY INSTALACJI SYSTEMU NAWADNIAJĄCEGO

  • Studzienki zaworowe (studzienki elektrozaworów),

  • Filtry,

  • Elektrozawory,

  • Kolektory, rozdzielacze,

  • Złączki PE, QJ,

  • Rury doprowadzające wodę (rury montażowe),

  • Zraszacze wynurzalne,

  • Linie kroplujące i mikronawadnianie,

  • Sterowniki (programatory),

  • Czujniki,

  • Aplikacje SI,

  • Konserwacja i serwis nawadniania,

 4. ZASADY PROJEKTOWANIE SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

  • Ciśnienie wody, podstawy hydrauliki,

  • Parametry źródła wody, pomiar i obliczenia,

  • Pomiar terenu zieleni, inwentaryzacja nieruchomości,

  • Podział na strefy i wybór zraszaczy,

  • Rozmieszczanie zraszaczy,

  • Wytyczanie linii kroplujących,

  • Grupowanie w sekcje,

  • Dobór rur montażowych i ich ułożenie,

  • Lokalizacja studzienek zaworowych, zaworów serwisowych/dodatkowych pkt. poboru wody,

  • Wybór i lokalizacja sterownika

Kurs prowadzi – Projektant ogrodów i terenów zieleni mgr inż. Piotr Karczewski

Dodatkowe korzyści:

 • każdy uczestnik otrzymuje przed rozpoczęciem kursu oraz harmonogram i zakres tematyczny

 • Nagrania są dostępne czasowo na okres 6 miesięcy, bez możliwości pobrania
 • na koniec kursu uczestnicy wypełniają test wiedzy potwierdzający zdobyte umiejętności

 • kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo i zdobytą wiedzę (forma elektroniczna)

 • dostęp do grupy dla uczestników kursów (Facebook)

 • wsparcie techniczne dla uczestników warsztatów

Terminy warsztatów:

Cena netto: 199 zł  Cena brutto: 244,77 zł 

Cena netto z aktywnym VSS: 119,40 zł   Cena brutto: 146,86 zł