• Kontakt

Online intensywny kurs z Vectorworks Landmark część II

5 Październik 2020

Intensywny kurs z Vectorworks Landmark część II

Celem całego kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania w środowisku 2D i 3D oprogramowania Vectorworks Landmark. Szczególny nacisk jest położony na przepływ pracy architekta krajobrazu, od początkowej koncepcji, przez etap projektowania do sporządzenia dokumentacji i zestawień z przykładowego projektu. Kurs wymaga wiedzy na poziomie podstawowym i ukończenia kursu Vectorworks Landmark cześć I.

Intuicyjna platforma szkoleniowa

Szkolenie trwa dwa dni. Odbywa się w czasie rzeczywistym w godzinach 10:00 - 12:00.

Wykorzystujemy platformę, która umożliwia:

 • korzystanie z kamer laptopów, przez wszystkich uczestników szkolenia w jakości HD wraz z dźwiękiem wysokiej jakości,

 • udostępnienie ekranu z wieloma funkcjami ułatwiającymi współpracę oraz możliwość nagrania całego materiału,

 • dyskusję, interakcję, zadawanie pytań i bezpośredni kontakt z prowadzącym.

Zakres tematyczny:

 • Narzędzie Roślina – tworzenie własnych roślin, edycja symbolu 2D i 3D, tworzenie symbolu 3D ze zdjęcia, dodawanie etykiet

 • Narzędzie Liście

 • Tworzenie symbolu 2D/3D

 • Kopiowanie wzdłuż ścieżki

 • Narzędzie Heliodon – analiza nasłonecznienia

 • Tworzenie arkuszy do prezentacji projektu

 • Tworzenie okien widoku

 • Opcje renderowania: realistyczne niebo, style renderowania

 • Tworzenie zestawień i kosztorysów

 • Przygotowanie do druku – polecenie Opublikuj

 

Dodatkowe korzyści:

 • Każdy uczestnik otrzymuje program kursu w formacie PDF

 • Nagranie video

 • Certyfikat uczestnictwa - możliwość otrzymania na życzenie

 • Dostęp do grupy dla uczestników kursu na Facebook 

 • Wsparcie techniczne dla uczestników warsztatów

TERMINY WARSZTATÓW: 17, 18 oraz 20 listopad 2020 w godzinach 10:00 - 12:00 

CENA: 400 zł lub bezpłatnie dla użytkowników z aktywnym pakietem Vectorworks Service Select

Informacje praktyczne

 • Minimum 5 uczestników, maksymalnie 14
 • Warunek rejestracji przez formularz