Zacznij projektować w BIM | designexpress

Masz pytanie z zakresu BIM?

Odbierz osobistą prezentację demo lub spotkaj się z nami na jednym z wydarzeń branżowych

Wejdź do świata BIM razem z nami

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA NA TEMAT BIM

BIM

Czym jest BIM?

BIM to skrót od Building Information Model. Jest to połączenie wirtualnego modelu 3D budynku z informacjami, które są ważne w procesie projektowo-budowlanym.

... w Vectorworks

Podczas rysowania ściany (= Building Model) w Vectorworks możesz dodać do niej informacje (= Information) np. wartości izolacji akustycznej i cieplnej, ognioodporność, funkcję ściany lub materiał, z którego jest wykonana. Zasada ta dotyczy wszystkich obiektów, które rysujesz przy pomocy narzędzi do projektowania archtektonicznego. Informacje możesz dołączać także do odręcznie narysowanych obiektów 3D.

BIM

Czym jest Little BIM?

W przypadku Little BIM konstruujesz model budynku w 3D. Na podstawie takiego modelu 3D generujesz następnie: rzuty, widoki 3D, przekroje, detale, perspektywy, zestawienia, dokumentację itp. Każda zmiana wprowadzona w modelu 3D zostanie także automatycznie odwzorowana we wszystkich bazujących na nim elementach. Dzięki temu masz pewność, że Twoje rysunki są spójne i bezbłędne.

To jest właśnie największą zaletą Little BIM: rysujesz wszystko tylko raz. Choć zbudowanie modelu trwa trochę dłużej, w dalszej perspektywie jest to bardzo duża oszczędność czasu.

... w Vectorworks

  • Utwórz projekt tak jak zazwyczaj.
  • Uwzględnij w strukturze pliku warstwy projektowe i/lub kondygnacje.
  • Wykorzystaj w swoim projekcie inteligentne obiekty, takie jak ściany, okna, drzwi, schody, płyty stropowe i inne.
  • Zaletą takich obiektów jest automatyczna, poprawna klasyfikacja IFC i SfB.
  • Wygeneruj z modelu BIM widoki 3D, przekroje, plany i perspektywy i umieść je na arkuszach prezentacji.
  • Wykonaj potrzebne obliczenia przy pomocy wbudowanych arkuszy kalkulacyjnych.
BIM

Czy BIM jest skomplikowany?

Zbudowanie modelu BIM wymaga więcej czasu i bardziej zorganizowanego sposobu pracy niż tradycyjne rysunki 2D. Jednak czas, który poświęcasz na stworzenie konstrukcji modelu budynku, na pewno zaoszczędzisz na późniejszych etapach pracy. Wszystkie rysunki 2D, wizualizacje i obliczenia możesz wygenerować na podstawie modelu. Jeśli wprowadzasz jakąkolwiek zmianę w modelu, aktualizacja rysunków i danych liczbowych odbywa się automatycznie.

... w Vectorworks

Do utworzenia modelu BIM wykorzystujesz klasyczne obiekty BIM, takie jak ściany, płyty stropowe, schody lub okna. Umieszczasz je na właściwych kondygnacjach. Każdą kondygnację możesz z kolei oznaczyć za pomocą określonych rzędnych, wskazujących np. poziom posadzki lub podwieszanego sufitu. Następnie obiekty BIM możesz powiązać ze wspomnianymi rzędnymi odniesienia, tak aby ewentualna zmiana wyniesienia rzędnej powodowała automatyczne dopasowanie się powiązanych z nią obiektów.

Jak tylko opanujesz pracę z użyciem obiektów BIM, rysowanie w metodyce BIM staje się tak oczywiste jak tradycyjne rysowanie 2D. Obiekty, których nie jesteś w stanie narysować przy pomocy obiektów BIM, możesz wymodelować ręcznie w 3D, a następnie nadać im atrybuty graficzne i dodać do nich informacje IFC, aby zintegrować je z pozostałą częścią modelu.

W Vectorworks możesz w każdej chwili powrócić do rysowania 2D. Jeżeli chcesz szybko wykonać kilka próbnych wersji lub jeżeli określona część projektu nie wymaga zastosowania BIM (np. w przypadku szczegółów technicznych), możesz w prosty sposób przejść do pracy w podstawowym środowisku 2D.

BIM

Czy BIM wymusza szablonową pracę?

Praca w technologii BIM nie ogranicza Twojej swobody projektowania, jednak nie każde oprogramowanie BIM jest w stanie zapewnić Ci elastyczność, jakiej potrzebujesz. Z tego powodu niektórzy sądzą, że BIM wiąże się z szablonowością projektów.

... w Vectorworks

Podobnie jak w każdym innym programie BIM, także w Vectorworks znajdziesz szereg narzędzi BIM, za pomocą których narysujesz najczęściej występujące obiekty budowlane w 3D, m.in.: schody, ściany, dwuteowniki, izolację płaskiego dachu itp.

Niestety większość narzędzi BIM ma swoje ograniczenia. Na szczęście Vectorworks jest pod tym względem wyjątkiem, ponieważ zawsze daje Ci elastyczność, której potrzebujesz w modelowaniu. Dzięki Parasolid Vectorworks jest jednym z najlepszych programów 3D spośród dostępnych na rynku. Poza tym jest to jeden z niewielu programów BIM umożliwiających organiczne modelowanie, a wszystko to dzięki technologii NURBS (wywodzącej się z przemysłu lotniczego) i Subdivision Surfaces (pierwotnie opracowanej przez PIXAR Animation Studios). To właśnie dzięki tym dwóm technologiom w Vectorworks możesz stworzyć nawet najbardziej wymyślny kształt 3D. Powiązanie z danymi IFC pozwala bezproblemowo zintegrować te kształty 3D z modelem budynku.

W przypadku mniej standardowych kształtów 3D nie musisz więc wspomagać się zewnętrznymi programami. Jeśli jednak masz taką potrzebę, nic nie stoi na przeszkodzie, aby z nich skorzystać. W Vectorworks możesz z łatwością importować i eksportować pliki w formatach IGES, STEP, X_T i Rhino bez utraty dokładności i z zachowaniem pierwotnej geometrii.

Beaux Arts Versailles © Berese Platane
Ecole des Beaux-Arts, Versailles © Beres Platane

OpenBIM

Czy Big BIM jest tym samym co OpenBIM?

W przypadku Big BIM udostępniasz model budynku innym osobom do dalszej współpracy przy projektowaniu. Jeżeli natomiast Twoi partnerzy korzystają z tego samego oprogramowania, mogą bezpośrednio otwierać Twoje rysunki. Taką sytuację nazywamy Closed BIM. W praktyce taki model współpracy sprawdza się tylko w bardzo szczególnych przypadkach.

Zazwyczaj poszczególni specjaliści z sektora budowlanego korzystają z różnych specjalistycznych rozwiązań BIM (Tekla, Frilo, Scia Engineer, DDS-CAD itp.). Współpraca z nimi wymaga uprzedniego wyeksportowania swojego modelu do formatu IFC. W tym przypadku mówimy o OpenBIM.

OpenBIM bazujący na IFC jest najlepszą formą współpracy z innymi architektami, wykonawcami, inżynierami, producentami i instytucjami państwowymi. Otrzymane od nich pliki IFC możesz zaimportować w Vectorworks, a następnie połączyć z własnym modelem BIM. Oczywiście działa to także w drugą stronę.

Udostępnienie modelu na zasadach OpenBIM pozwala uniknąć błędów, przyśpiesza współpracę i zmniejsza ryzyko powstania kosztów wynikających z ewentualnych błędów.

... w Vectorworks  

  • Obiekty architektoniczne (ściany, okna, schody itp.) automatycznie otrzymują poprawne informacje IFC.
  • Do samodzielnie wymodelowanych obiektów 3D przypisujesz wymagane informacje IFC ręcznie. W Vectorworks jest to wyjątkowo proste.
  • Model i informacje przesyłasz do innych programów BIM za pośrednictwem formatu IFC.
  • Do wymiany uwag o modelu korzystasz z formatu BCF (BIM Collaboration Format).


Złota 44, Warschau © Studio Libeskind

OpenBIM

Jak funkcjonuje BIM w Polsce?

Design Express jako dystrybutor Vectorworks jest aktywnym członkiem różnych organizacji OpenBIM. Dzięki temu podczas korzystania z Vectorworks gwarantujemy poprawną implementację różnych lokalnych standardów i norm dotyczących BIM.

Poniżej znajduje się lista organizacji, z którymi współpracujemy:

OpenBIM

Czym jest IFC? Czym jest BCF?

Format plików, który umożliwia współdzielenie modeli i informacji BIM między różnymi stronami w procesie projektowo-budowlanym, to IFC lub Industry Foundation Classes. W tym formacie plików wszystkie elementy budynku definiowane są jako obiekty (np.: IfcColumn, IfcWall).

Główny kierunek rozwoju IFC nadaje buildingSMART International. Jest to międzynarodowa organizacja non-profit, która zrzesza władze, producentów i grupy interesów. Vectorworks jako współzałożyciel buildingSMART w pełni angażuje się w rozwój IFC i OpenBIM. Dzięki OpenBIM wszyscy partnerzy procesu projektowo-budowlanego mogą się z sobą komunikować, niezależnie od używanego oprogramowania.

BCF to skrót od BIM Collaboration Format. Jest to sposób na usprawnienie konsultacji, których przedmiotem są pliki IFC.

... w Vectorworks

Vectorworks Architect i Vectorworks Designer obsługują najnowsze wersje IFC. Ponieważ nie każdy potrzebuje tych samych informacji IFC, w Vectorworks samodzielnie decydujesz, które dane komu przekazujesz. Filtrowanie w Vectorworks zazwyczaj odbywa się według klas SfB. W ten sposób możesz oddzielić ważne informacje przeznaczone np. dla producenta prefabrykowanych cegieł silikatowych od informacji ważnych dla producenta ościeżnic okiennych.

Pobierz plik „Sharing your model with IFC - an introductory guide”

BCF to najefektywniejsza metoda omawiania modeli IFC z wykonawcami i producentami.  W Vectorworks zaznaczasz obiekty, do których chcesz dodać uwagę, a następnie definiujesz status i odbiorcę swojej wiadomości. Wysyłając plik IFC, możesz dołączyć do niego przynależne uwagi w formacie BCF. Dzięki temu osoba otwierająca plik IFC od razu widzi obiekty, na które powinna zwrócić szczególną uwagę.

OpenBIM

Czym jest Clash Detection?

Rysowanie w standardzie BIM nie wyklucza całkowicie ryzyka błędów. Przez pomyłkę możesz na przykład powielić ścianę lub przeprowadzić rurę odpływową przez belkę nośną. Clash Detection (wykrywanie kolizji) umożliwia znajdowanie takich błędów w modelu BIM.

... w Vectorworks

Solibri Model Checker jest prawdopodobnie najczęściej używanym oprogramowaniem do wykrywania kolizji. Program ten pozwala wczytywać i sprawdzać pliki IFC z Vectorworks. Oprogramowanie to nie jest bezpłatne, jednak oprócz wspominanej Clash Detection oferuje jeszcze wiele innych korzyści. Podczas pracy w standardzie OpenBIM wykrywaniem kolizji zajmuje się zazwyczaj BIM Manager z ramienia wykonawcy.

Istnieje także bezpłatna wersja Solibri: Solibri Model Viewer - jest to przeglądarka, która pozwala na wzrokową kontrolę plików IFC. Można również znaleźć inne darmowe przeglądarki IFC.

 

OpenBIM

Czym jest serwer BIM?

W przypadku projektów OpenBIM, w których uczestniczy wielu partnerów BIM, przydatne może być korzystanie ze specjalnie stworzonego serwera BIM. Niemal zawsze jest to rozwiązanie w chmurze, w której scentralizowane są modele BIM wraz z informacjami takimi jak data, źródło i status pliku oraz uprawnieniami dostępu do pliku. W ten sposób zawsze zachowujesz nadzór nad postępem projektu. Oprócz plików IFC i BCF serwery BIM obsługują także inne formaty plików.

... w Vectorworks

W przypadku mniejszych projektów BIM do przesyłania plików IFC i BCF możesz używać popularnych rozwiązań w chmurze, jak np. Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box i Vectorworks Cloud. W przypadku złożonych projektów BIM wykonawca generalny, BIM Manager lub konsultant BIM zazwyczaj preferuje określone rozwiązanie. Dzięki możliwościom eksportu i importu plików IFC i BCF z/do Vectorworks możesz z niego bez problemu skorzystać. Jeżeli wolisz użyć własnego serwera BIM, atrakcyjne rozwiązania oferuje A-site.