Vectorworks Architect - część I | designexpress

Vectorworks Architect - część I

Treść lekcji

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstawowych technik projektowania architektonicznego w środowisku 2D i 3D w Vectorworks Architect. Szczególny nacisk położony jest na całościowy przepływ pracy architekta – od początkowej koncepcji, przez etap projektowania do sporządzenia dokumentacji budowlanej i zestawień z przykładowego obiektu. Po ukończeniu kursu uczestnik jest w stanie posługiwać się narzędziami i funkcjami Vectorworks w celu stworzenia projektu architektonicznego na poziomie podstawowym 

Informacje praktyczne

 • 6 godzin zajęć od 10:00 do 16:00, w tym dwie przerwy: 10-minutowa na kawę i 30-minutowa na lunch
 • Lokalizacja: Design Express, Centrum Praskie Koneser, ul. Markowska 22/48, 03-742 Warszawa 
 • Na życzenie możliwa rezerwacja jednego z 8 laptopów z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania Vectorworks lub praca na własnym sprzęcie 
 • Klimatyzacja, sieć Wi-Fi, kawa i napoje w przerwie
 • Minimum 5 uczestników, maksymalnie 14
 • Warunek rejestracji: wymaga wcześniejszej wiedzy na poziomie podstawowym 
 • Każdy uczestnik otrzymuje program kursu w formacie PDF i ma możliwość otrzymania na życzenie certyfikatu uczestnictwa
 • Cena: 400 zł lub bezpłatnie dla użytkowników z wykupioną usługą Vectorworks Service Select

 

Tematyka 

 • Filozofia pracy w Vectorworks: cały przepływ pracy w jednym programie
 • Środek układu współrzędnych, alternatywny układ współrzędnych, widok wielopanelowy
 • Menedżer zasobów, biblioteki różnego typu (BIMObject.com, internet), obsługa elementów bibliotecznych
 • Praca w środowisku 2D (i zarazem 3D) – tworzenie elementów budowlanych i stref zamiast kresek i wypełnień
 • Definicja stylów obiektów (ściany, stropy, dachy) – definicja trzeciego wymiaru („Z”)
 • Ustawienia modelu: warstwy i klasy, ujęcia widoku
 • Tworzenie ścian (trzy metody)
 • Praca w modelu 3D: stropy, schody, dachy, wstawianie okien i drzwi w elementy budowlane
 • Tworzenie dokumentacji papierowej – okna widoku (rzuty, przekroje, perspektywy), arkusze prezentacji
 • Import ramki i tabelki rysunkowej (Menedżer zasobów)
 • Eksport arkuszy do dokumentacji papierowej

Warsztaty poprowadzi mgr inż. arch. Robert Szczepaniak  – obszar specjalizacji: Architektura, urbanistyka, nowe technologie projektowe (BIM, SIM, projektowanie parametryczne)

Terminy warsztatów

Warszawa mapa
25/09/19
Wybierz datę i lokalizację samodzielnie