Vectorworks Architect - część II | designexpress

Vectorworks Architect - część II

Treść lekcji

Efektem kursu jest pogłębienie przez uczestnika umiejętności w operowaniu narzędziami i funkcjami Vectorworks w celu stworzenia projektu architektonicznego oraz automatyzacja całego procesu projektowego. Szczególny nacisk położony jest na usprawnienie i automatyzację przepływu pracy architekta w zakresie z kursu podstawowego.

Informacje praktyczne

 • 6 godzin zajęć od 10:00 do 16:00, w tym dwie przerwy: 10-minutowa na kawę i 30-minutowa na lunch
 • Lokalizacja: Design Express, Centrum Praskie Koneser, ul. Markowska 22/48, 03-742 Warszawa 
 • Na życzenie możliwa rezerwacja jednego z 8 laptopów z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania Vectorworks lub praca na własnym sprzęcie 
 • Klimatyzacja, sieć Wi-Fi, kawa i napoje w przerwie
 • Minimum 5 uczestników, maksymalnie 14
 • Warunek rejestracji: wymaga wiedzy na poziomie podstawowym i ukończenia cz. I kursu architektonicznego 
 • Każdy uczestnik otrzymuje program kursu w formacie PDF i ma możliwość otrzymania na życzenie certyfikatu uczestnictwa
 • Cena: 400 zł lub bezpłatnie dla użytkowników z wykupioną usługą Vectorworks Service Select

Tematyka

 • Organizacja modelu projektowego: kondygnacje, warstwy i klasy
 • Definicja i tworzenie poziomów sterujących i referencyjnych kondygnacji
 • Znaczenie kondygnacji dla organizacji modelu projektowego
 • Tworzenie struktury modelu z kondygnacjami od zera
 • Wprowadzanie nowych warstw projektowych dla obiektów jednego przeznaczenia
 • Praca na modelu z kursu podstawowego: odwodnienie stropodachu, ścianka attykowa, korekta połączeń ścian ze stropami, zamiana i edycja stylów ścian, wprowadzanie i edycja zespołów okiennych
 • Edycja tabelek rysunkowych (edycja stylu tabelki)
 • Menedżer tabelek rysunkowych
 • Wymiarowanie (preferencja: okna widoku), wymiarowanie automatyczne
 • Automatyzacja dokumentacji papierowej: publikacje (PDF / DWG / Plotter)
 • Generowanie raportów predefiniowanych
 • Generowanie raportów indywidualnych

Warsztaty poprowadzi mgr. inż. arch. Robert Szczepaniak  – obszar specjalizacji: architektura, urbanistyka, nowe technologie projektowe (BIM, SIM, projektowanie parametryczne)

Terminy warsztatów

Warszawa mapa
25/09/19
Wybierz datę i lokalizację samodzielnie