Vectorworks Architect - część III | designexpress

Vectorworks Architect - część III

Treść lekcji

Efektem kursu jest pogłębienie umiejętności uczestnika w operowaniu specjalistycznymi funkcjonalnościami dla tworzenia projektów architektonicznych, a także wprowadzenie do modelowania dla eksportów IFC w celu obsłużenia procesów zintegrowanych BIM w budownictwie.

Informacje praktyczne

 • 6 godzin zajęć od 10:00 do 16:00, w tym dwie przerwy: 10-minutowa na kawę i 30-minutowa na lunch
 • Lokalizacja: Design Express, Centrum Praskie Koneser, ul. Markowska 22/48, 03-742 Warszawa
 • Na życzenie możliwa rezerwacja jednego z 8 laptopów z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania Vectorworks lub praca na własnym sprzęcie
 • Klimatyzacja, sieć Wi-Fi, kawa i napoje w przerwie
 • Minimum 5 uczestników, maksymalnie 14
 • Warunek rejestracji: wymaga wiedzy na poziomie podstawowym i ukończenia cz. I i cz. II kursu architektonicznego
 • Każdy uczestnik otrzymuje program kursu w formacie PDF i ma możliwość otrzymania na życzenie certyfikatu uczestnictwa
 • Cena: 400 zł lub bezpłatnie dla użytkowników z wykupioną usługą Vectorworks Service Select

Tematyka 

 • Informacje o dodatkowych narzędziach parametrycznych i ich obsługa, konwersja prostych linii do obiektów inteligentnych
 • Modelowanie balustrad, ramp itp.
 • Tworzenie elementów konstrukcyjnych
 • Modelowanie dachów wielospadkowych, więźby dachowej i ścian szkieletowych
 • Tworzenie i edycja stref (funkcji)
 • Dwa dodatkowe sposoby tworzenia ścian w Vectorworks
 • Import obiektów bibliotecznych
 • Wpisanie stref do obiektu Findling
 • Nadpisywanie atrybutów klas
 • Tworzenie wizualizacji danych w oknach widoku (strefy w Findling)
 • Edycja layoutu tabelek rysunkowych (przypisanie pól)

Warsztaty poprowadzi mgr. inż. arch. Robert Szczepaniak  – obszar specjalizacji: Architektura, urbanistyka, nowe technologie projektowe (BIM, SIM, projektowanie parametryczne)