Vectorworks Landmark - część II | designexpress
 • Kontakt

Vectorworks Landmark - część II

Treść lekcji

Celem całego kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania w środowisku 2D i 3D oprogramowania Vectorworks Landmark. Szczególny nacisk jest położony na przepływ pracy architekta krajobrazu, od początkowej koncepcji, przez etap projektowania do sporządzenia dokumentacji i zestawień z przykładowego projektu.  

Informacje praktyczne

 • 6 godzin zajęć od 10:00 do 16:00, w tym dwie przerwy: 10-minutowa na kawę i 30-minutowa na lunch
 • Lokalizacja: Design Express, Centrum Praskie Koneser, ul. Markowska 22/48, 03-742 Warszawa 
 • Na życzenie możliwa rezerwacja jednego z 8 laptopów z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania Vectorworks lub praca na własnym sprzęcie 
 • Klimatyzacja, sieć Wi-Fi, kawa i napoje w przerwie
 • Minimum 5 uczestników, maksymalnie 14
 • Warunek rejestracji: wymaga wiedzy na poziomie podstawowym i ukończenia cz. I kursu Vectorworks Landmark  
 • Każdy uczestnik otrzymuje program kursu w formacie PDF i ma możliwość otrzymania na życzenie certyfikatu uczestnictwa

Tematyka

 • Narzędzie Roślina – tworzenie własnych roślin, edycja symbolu 2D i 3D, tworzenie symbolu 3D ze zdjęcia, dodawanie etykiet
 • Narzędzie Liście
 • Tworzenie symbolu 2D/3D
 • Kopiowanie wzdłuż ścieżki
 • Narzędzie Heliodon – analiza nasłonecznienia
 • Tworzenie arkuszy do prezentacji projektu
 • Tworzenie okien widoku
 • Opcje renderowania: realistyczne niebo, style renderowania
 • Tworzenie zestawień i kosztorysów
 • Przygotowanie do druku – polecenie Opublikuj

Warsztaty poprowadzi architekt krajobrazu Agnieszka Dębicka.

Terminy warsztatów

Warszawa mapa
Wybierz datę i lokalizację samodzielnie