• Menu

Vectorworks Landmark - część III

Celem całego kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania w środowisku 2D i 3D oprogramowania Vectorworks Landmark. Szczególny nacisk jest położony na przepływ pracy architekta krajobrazu, od początkowej koncepcji, przez etap projektowania do sporządzenia dokumentacji i zestawień z przykładowego projektu.

Informacje praktyczne

 • 6 godzin zajęć od 10:00 do 16:00, w tym dwie przerwy: 10-minutowa na kawę i 30-minutowa na lunch
 • Lokalizacja: Design Express, Centrum Praskie Koneser, ul. Markowska 22/48, 03-742 Warszawa 
 • Na życzenie możliwa rezerwacja jednego z 8 laptopów z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania Vectorworks lub praca na własnym sprzęcie 
 • Klimatyzacja, sieć Wi-Fi, kawa i napoje w przerwie
 • Minimum 5 uczestników, maksymalnie 14
 • Warunek rejestracji: wymaga wiedzy na poziomie podstawowym i ukończenia cz. I i cz. II kursu Vectorworks Landmark  
 • Każdy uczestnik otrzymuje program kursu w formacie PDF i ma możliwość otrzymania na życzenie certyfikatu uczestnictwa
 • Cena: 400 zł lub bezpłatnie dla użytkowników z wykupioną usługą Vectorworks Service Select

Zakres tematyczny warsztatów

 • Tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych 
 • Zamiana warstwic 2D w wieloboki 3D
 • Model terenu: istniejący/projektowany, ustawienia
 • Nawierzchnia twarda jako modyfikator terenu
 • Projektowanie roślin na modelu terenu
 • Wstawianie obiektów na powierzchni modelu terenu
 • Modyfikatory terenu: niwelacja, zasięg skarpy, teksturowalna warstwa
 • Obliczenia wykopów/nasypów

Warsztaty poprowadzi architekt krajobrazu Agnieszka Dębicka.

TERMINY WARSZTATÓW

Warszawa mapa