• Kontakt

Vectorworks Spotlight

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstawowego projektowania scenicznego i oświetleniowego w środowisku branży rozrywkowej przy użyciu oprogramowania Vectorworks Spotlight. Szczególny nacisk jest położony na przepływ pracy projektanta, od początkowej koncepcji, przez etap projektowania do sporządzenia dokumentacji i zestawień.

Poziom podstawowy

Poziom zaawansowany + Vision

Informacje praktyczne

  • 6 godzin zajęć od 10:00 do 16:00, w tym dwie przerwy: 10-minutowa na kawę i 30-minutowa na lunch
  • Lokalizacja: Design Express, Centrum Praskie Koneser, ul. Markowska 22/48, 03-742 Warszawa 
  • Na życzenie możliwa rezerwacja jednego z 8 laptopów z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania Vectorworks lub praca na własnym sprzęcie 
  • Klimatyzacja, sieć Wi-Fi, kawa i napoje w przerwie
  • Minimum 5 uczestników, maksymalnie 14
  • Warunek rejestracji: znajomość zagadnień poruszanych podczas warsztatów Vectorworks podstawy
  • Każdy uczestnik otrzymuje program kursu w formacie PDF i ma możliwość otrzymania na życzenie certyfikatu uczestnictwa
  • Cena: 400 zł lub bezpłatnie dla Vectorworks Service Select

TERMINY WARSZTATÓW

Warszawa mapa